ترجمه مقاله تخصصی فارسی به انگلیسی

یکی از خدمات مهم آکادمی ویرایش ارائه ترجمه فارسی به انگلیسی برای مقالات دانشجویان و اساتید است.

دقت کنید که آکادمی ویرایش ایران در حوزه ترجمه فقط فارسی به انگلیسی کار می کند و فرصتی برای انجام ترجمه های انگلیسی به فارسی ندارد.

اولین نکته در رابطه با ترجمه های ما این است که متون بسیار تخصصی ترجمه شده، لغات تخصصی دقیق به کار رفته، و متن نهایی بسیار دقیق و شفاف خواهد بود. در ضمن کار ترجمه ما به وسیله ویرایش تخصصی تکمیل خواهد شد.

 

293 Views