لغات تخصصی رشته های علمی و دانشگاهی

یکی از بخش های مهم آکادمی ویرایش لغات تخصصی انواع رشته های علمی و دانشگاهی است.

ما در این قسمت، معادل های فارسی و انگلیسی لغات تخصصی رشته های مهندسی، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، روان شناسی را ارائه می دهیم.

مهندسی

لغات تخصصی رشته مهندسی شیمی
لغات تخصصی رشته مهندسی مکانیک

لغات تخصصی رشته مهندسی برق

لغات تخصصی رشته مهندسی عمران

لغات تخصصی رشته مهندسی متالورژی

لغات تخصصی رشته مهندسی صنایع

لغات تخصصی رشته مهندسی کشاورزی

————————————–

پزشکی

لغات تخصصی آناتومی

لغات تخصصی فیزیولوژی

لغات تخصصی بیوشیمی

لغات تخصصی گوارش

لغات تخصصی مغز و اعصاب

لغات تخصصی قلب و عروق (کاردیولوژی)

لغات تخصصی پوست

لغات تخصصی ارتوپدی

————————————–

لغات تخصصی دندانپزشکی

————————————–

لغات تخصصی داروسازی

————————————–

لغات تحصصی روان شناسی

 

718 Views