با ما تماس بگیرید

0912 484 6329

ایمیل ما

editacdmy@gmail.com

ظرافتهای نگارشی/علمی و مطالب مفید

یکی از رسالت های اصلی آکادمی ویرایش ایران آموزش تخصصی و اصولی مقاله نویسی از سطح مبتدی تا حرفه ای است. شما بر حسب نیازتان طبق هرم زیر، می توانید آموزش های مورد نظرتان را دنبال کنید.