شاید اصلی ترین بخش خود آموزش مقاله نویسی و نه ارسال مقاله به ژورنال یا مسائل ریوایز و غیره همین نوشتن اصولی قسمت های مختلف مقاله هست. ما در این بخش از سایت آکادمی ویرایش ایران، روش نوشتن اصولی و دقیق قسمت های مختلف مقاله را به شما آموزش می دهیم.

اگر هیچ بخش خاصی را مد نظرتان ندارید، می توانید از همان اول از روش نوشتن چکیده مقاله یا عنوان مقاله آموزش خود را شروع کنید. انتخاب با شماست بعضی ها دوست دارند اول تکلیف چکیده را معلوم کنند و بعد روی عنوان کار کنند بعضی ها هم خیلی مشخص به دنبال تکمیل عنوان و بعد چکیده هستند.

بعد از دو مورد بالا هم می توانید به ترتیب آموزش نوشتن مقدمه، ادبیات موضوع، روشها، نتایج، بحث، نتیجه گیری و منابع را دنبال کتید.

0. نوشتن عنوان جذاب برای مقاله علمی

1. آموزش نوشتن چکیده مقاله (اصولی و دقیق)

2. روش نوشتن مقدمه مقاله

3. اصول نوشتن ادبیات مقاله

4. آموزش نوشتن روشهای مقاله

5. نوشتن اصولی نتایج مقاله

6. نحوه نوشتن بحث مقاله

7. آموزش نوشتن نتیجه گیری مقاله

8. رفرنس نویسی مقاله

نوشتن محدودیتهای پژوهش

نوشتن محدودیت های پژوهش

یکی از قسمتهای مهم مقاله نویسی نوشتن محدودیتهای پژوهش است. اغلب در اواخر ویرایش مقاله ضعف زیادی در مقالات دانشحویان و بعضا اساتید می بینیم. چرا که نوشتن محدویتها نکات ظریفی دارد تا هم از یک طرف بیان شوند و […]

ادامه مطلب
نوشتن نتیجه گیری مقاله

آموزش نوشتن نتیجه گیری مقاله

حین ویرایش مقاله، می بینیم که وقتی اکثر نویسندگان بی تجربه به بخش نتیجه گیری می رسند، فقط می خواهند مقاله را تمام کنند و آن را برای ادیتور ژورنال ارسال کنند. نتیجه اش این می شود که “نتیجه گیری” […]

ادامه مطلب