مفهوم running title و نوشتن آن

running title چیست؟ و چطور آن را بنویسیم؟

خیلی از ژورنال ها از شما می خواهند که یک running title بنویسید (این عنوان به صورت های running head یا short title هم شناخته می شود) تا در نسخه اولیه مقاله ارسالی خود بگنجانید. Running title فرم کوتاه شده عنوان اصلی است که معمولا در بالای هر کدام از صفحات چاپ شده یک مقاله بیان می شود تا خوانندگانی را که یک ژورنال کاغذی را وررق می زنند، صفحات پخش و پلای! ژورنال را می خوانند یا بین چند مقاله PDF جابجا می شوند راهنمایی کند. این نوع عنوان می تواند در فیدهای RSS و اپلیکیشن های موبایل هم به جای عنوان اصلی بدقواره! مقاله هم استفاده شود.

الزامات running title در ژورنال های مختلف متفاوت است؛ اصولا نهایتا بین 50 الی 60 کاراکتر است که اغلب شامل space هم می شود. {به طور خاص عموما سبک APA ماکزیمم کاراکتر را 50 تا برای running title تعریف کرده در حالی که انجمن فیزیولوژی آمریکا (APS) 55 کاراکتر را مجاز می داند}. برای مختصرنویسی، این عناوین معمولا از اختصارات استفاده می کنند حتی اگر عنوان اصلی این کار را نکند (یا این که دستورالعمل ژورنال اجازه ندهد). حروف تعریف (a/an/the) هم برای صرفه جویی در کاراکتر معمولا قابل حذف است. در ضمن، عبارت بندی طولانی شامل عبارات پرکننده هم باید به کمترین حد خود برسد. اما اگر عنوان اصلی مقاله خودش به اندازه کافی کوتاه است، می تواند همزمان running title هم باشد.
برخلاف عنوان پیش نویس مقاله، جذابیت و گیرایی در running title اولویت ندارد. بلکه چون خیلی مختصر است شفافیت و دقت آن باید اولویت باشد.

در مثال زیر، می بینیم چطور یک عنوان خیلی خوب و موثر کوتاه شده و به فرم running title درآمده:

Manuscript title: Dendritic Cell Immunoreceptor Is a New Target for Anti-AIDS Drug Development: Identifi cation of DCIR/HIV-1 Inhibitors(117 ch with spaces, 103 ch without spaces)

Running title: Inhibitors of DCIR Limit HIV-1 Infection(40 ch with spaces, 35 ch without spaces)

نویسندگان چند استراتژی را در این جا با هم ترکیب کردند تا طول عنوان را تا 2/3 کاهش دهند: استفاده از اختصار DCIR، حذف حروف تعریف (DCIR به جای the DCIR)، و تمرکز روی چیزی که به نظرشان اصلی ترین مفهوم بوده (the limitation of HIV-1 infection by the inhibitors به جای جدیدبودن target، کاربرد در توسعه دارو، یا فرآیند شناسایی). صد البته که این کار برای مقالاتی که حوزه شان محدودتر و توصیفی تر هست (مثل مقالات مروری) آسان تر است.