انتخاب ژورنال برای مقالات علمی

انتخاب ژورنال برای مقاله علمی

خلاصه مطالب انتخاب ژورنال: ارسال متن مقاله به مناسبترین ژورنالها شانس چاپ آن را در زمان کوتاه تر بالا برده و از چند بار ریجکت شدن متن مقاله شما جلوگیری می کند. فهرست شدن در پایگاه های داده مشهور نشان […]

ادامه مطلب
مقدمات و برنامه ریزی مقاله

برنامه ریزی و مقدمات مقاله نویسی

چند نکته مهم: هر روزه، 7000 مقاله علمی نوشته می شود اما لزوما خیلی از آن ها برای چاپ پذیرفته نمی شوند. حداقل دو سوم مقالات علمی چاپ شده توسط محققینی نوشته می شود که زبان اول آن ها انگلیسی […]

ادامه مطلب