با ما تماس بگیرید

0912 484 6329

ایمیل ما

editacdmy@gmail.com

زمان افعال ادبیات مقاله

زمان افعال در مرور ادبیات مقاله

4178 Views

چه زمان هایی را می توانیم در مرور ادبیات استفاده کنیم؟

حال ساده (S1) و ماضی نقلی (S2) معمولا برای معرفی ادبیات موضوع استفاده می شوند.

S1. In the literature there are several examples of new strategies to perform these tests, which all entail setting new variables [Peters 2001, Grace 2014, Gatto 2018]

S2. Many different approaches have been proposed to solve this issue.

از ماضی نقلی دوباره برای اشاره به موقعیت های جاری استفاده کنید (یعنی وقتی نویسندگان هنوز در حال کار روی موضوع خاصی هستند). اگرچه تاریخ های مشخصی در S3 و S4 عنوان شده، این تاریخ ها بخشی از یک سلسله تاریخ هستند که نشان می دهند محققین هنوز در حال کار روی این مسئله هستند و در آینده هم ادامه خواهد یافت.

پس یعنی در هیچ از یک موارد زیر نمی توانید از ماضی ساده استفاده کنید.

S3. Since 2016 there have been many attempts to establish an index [Sack 2015, Selby 2019], but until now no one has managed to solve the issue of ….

S4. As yet , a solution to Y has not been found, although three attempts have been made [Jack 2002, Grace 2015, Mahir 2017].

S5. So far researchers have only found innovative ways to solve X, but not Y [5, 6, 10].

در سه جمله بالا، به کلماتی که زیرشان خط کشیده شده دقت کنید. این ها همان قیدهای زمان هستند که معمولا با ماضی نقلی استفاده می شوند. زیرا این قیدها نشان می دهند که کاری در گذشته شروع شده (یعنی وقتی پژوهش در این حوزه برای اولین بار شروع شد) و تا زمان حال ادامه پیدا می کند.

از ماضی نقلی هم چنین می توانید برای بیان پژوهش هایی که زمانی در گذشته (نامشخص) انجام شده استفاده کنید. حالت دیگر این است که زمان انجام پژوهش اهمیتی برای کار شما و اهداف مقاله شما ندارد.

S6. It has been shown that there is an inverse relationship between the level of bureaucracy in a country and its GDP.

S7. Other research [Alex, 2017] has proved that bureaucracy can have a negative impact on incentivizing companies to adopt environmental measures.

اگرچه در S6 رفرنسی نمی بینیم، نویسنده در واقع می گوید “inverse relation” توسط او پیدا نشده بلکه نویسنده ی دیگری آن را پیدا کرده. در هر حالت، بهتر است همیشه رفرنس را ذکر کنید. بدترین حالت این است که نویسنده از حال ساده it is shown استفاده کند: الان واقعا معلوم نیست که آیا نویسنده راجع به کار خود صحبت می کند یا دیگری.

S7 حالتی را نشان می دهد که تاریخ مشخصی در رفرنس (یعنی 2018) بیان شده، اما برای نویسنده مقاله حاضر، این یافته (bureaucracy’s negative impact) هست که نکته اصلی است و نه تاریخی که این نتیجه در ادبیات موضوع گزارش شده.

پس کی می توانیم از ماضی ساده استفاده کنیم؟

از ماضی ساده وقتی استفاده می کنیم که:

  • سال چاپ دقیقا در جمله اصلی بیان شده (یعنی نه فقط در براکت)
  • شما تحقیقات خاصی را عنوان می کنید (مثلا صحبت راجع به رویکردها و روشهای اولیه ای که بعدها کنار گذاشته شده اند)
  • تاریخ دقیق نوشته شدن، اثبات و یا هر چیز دیگری مهم است.

در S8-S10، ما درباره کارهایی صحبت می کنیم که کاملا تمام شده اند، پس ماضی نقلی ممنوع است.

S8. The first approaches used a manual registration of cardiac images, using anatomical markers marked by an expert operator along all images in the temporal sequence. Then in 1988, a new approach was introduced which …

S9. This problem was first analyzed in 2014 [Janatan].

S10. Various solutions were found in the late 1990s [Bauer 1999, Schmidt 1999].

در تمام حالات دیگر، ساده ترین راه استفاده از سبک های زیر هست:

S11. Johnson [12] investigated the use of genitive in French and English and his results concord with other authors’ findings in this area [12, 13, 18]. He proved that …

S12. Black and Carter [11, 12] developed a new system of comparison. In their system two languages are / were compared from the point of view of … They found that ….

S13. Shepherd [2] studied the differences between Italian and English. He provides / provided an index of.. He highlighted that …

در S11-S13، اولین فعل نویسنده را معرفی می کند که معمولا ماضی ساده نوشته می شود. فعل های مشابه عبارتند از: examine، analyze، verify، propose، design، suggest، و outline.

دقت کنید که اولین فعل در S11-S13 را می توانستید حال ساده هم بنویسید. اما معمولا حال ساده برای ساختار زیر بیشتر استفاده می شود: اول رفرنس و سپس نویسنده.

S14. In [4] Evans studies the differences ….

به هر حال، حتی در S14 ماضی ساده هم اکی هست.

جمله دوم در S11-S13 یافته نویسنده را توصیف می کند. در S11، فعل agree منطقی است زیرا یافته های Johnson هنوز هم با نتایج مقالات اشاره شده در انتهای جمله هم خوانی دارد. در S12 و S13، هم گذشته ساده و هم حال ساده اکی هستند. اما اصولا از حال ساده وقتی استفاده می کنیم که چطور یک سیستم، روش، رویه، یا هر چیز دیگری کار می کند. در S12، حال ساده مشخص می کند که Carterو Blackهنوز هم از سیستم خود استفاده می کنند و هنوز هم معتبر هست. اما استفاده از ماضی ساده در S12 احتمالا نشان می داد که سیستم این دو نفر دیگر استفاده نمی شود و صرفا در این سیر پژوهشی زمانی استفاده می شده و الان سیستم های دیگر جای آن را گرفته.

سومین فعل در S11-S13 نشان می دهد که نویسندگان چه کاری توانستند انجام دهند (find، obtain، prove، demonstrate، highlight)؛ این افعال معمولا ماضی ساده بیان می شوند (found, obtained, etc.).

از حال ساده برای صحبت راجع به قوانین، قضایا، تعاریف، لم ها و غیره استفاده کنید. در واقع، استفاده از حال ساده نشان می دهد که این موارد دانش ثتبیت شده و جاافتاده ای هستند.

S15. The theorem states that the highest degree of separation is achieved when …

S16. The lemma asserts that, for any given strategy of Player 1, there is a corresponding …

مطالب مرتبط مفید

آکادمی ویرایش ایران

آکادمی ویرایش ایران از سال 1395 فعالیت حرفه ای خود را در زمینه ویرایش تخصصی مقالات علمی (ویرایش نیتیو)، ترجمه فارسی به انگلیسی حرفه ای مقالات برای ارسال به ژورنال های ISI و آموزش مقاله نویسی تخصصی و جامع آغاز کرد.

بدون نظر

پاسخگوی سوالات و نظرات شما هستیم

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •  

نظرات شما