با ما تماس بگیرید

0912 484 6329

ایمیل ما

editacdmy@gmail.com

فعل معلوم و مجهول در چکیده مقاله

استفاده از ضمیر we یا I در چکیده

3414 Views

سوال: آیا می توانم از ضمیرهای “من، ما” در چکیده استفاده بکنم؟

اصولا چهار سبک برای توشتن هر چکیده و مقاله ای وجود دارد:

سبک 1: من مشاهده کردم که …

سبک 2: ما دریافتیم که…

سبک 3: مشاهده شد که…

سبک 4: نویسندگان دریافتند که…

سبکی که شما استفاده می کنید بستگی به رشته دانشگاهی و الزامات ژورنال مد نظرتان دارد. استفاده از ضمیر “من”، یعنی سبک 1، اصولا محدود به رشته های علوم انسانی است که در آن ها نویسنده نظرات و ایده های خودش را بیان می کند. مثال زیر، نمونه چکیده ای از یک مقاله به نام “انگایسی علمی بین المللی: گذری در علم، زبان و مالکیت”.

سبک 1: هدف این مقاله طرح سوالاتی درباره “مالکیت” زبان انگلیسی علمی است. نویسنده آن یک انگلیسی زبان بومی و مدرس زبان انگلیسی علمی است، که البته هدفش بررسی اجتماع علمی بین المللی ای است که به کمک زبان انگلیسی با هم ارتباط برقرار می کنند. در قسمت هایی از مقاله به عمد جملاتی جدل برانگیز درباره زبان انگلیسی علمی عنوان شده که من فکر می کنم جملاتی مهمی هستند که تا به امروز مغفول مانده اند.

سبک 2 در تمام حوزه ها به چشم می خورد. مثال زیر، قسمت آغازین یک چکیده از مقاله رشته فیزیک می باشد (عنوان: Tumbling toast, Murphy’s law, and the fundamental constants).

سبک 2: We investigate the dynamics of toast tumbling from a table to the floor. Popular opinion is that the final state is usually butter-side down, and constitutes prima facie evidence of Murphy’s Law (‘If it can go wrong, it will’). The orthodox view, in contrast, is that the phenomenon is essentially random, with a 50/50 split of possible outcomes. We show that toast does indeed have an inherent tendency to land butter-side down for a wide range of conditions

سبک 3 هم خیلی رایج است و اکثر ژورنال ها نویسنده را ملزم به استفاده از این سبک می کنند.

سبک 3: A ternary heterojunction of Cu2S/Ag2S/BiVO4 with enhanced charge transfer ability was synthesized via hydrothermal method and stabilized on the α-Al2O3 fiber. Catalysts were characterized by XRD, XRF, FT-IR, BET-BJH, FE-SEM, EDS, pHzpc, UV–Vis DRS, and PL spectra. Compared with pure BiVO4, at the optimal operational condition with 50 mg/l of metronidazole, 1 g/l of catalyst, irradiation time of 105 min, and at pH = 3, the degradation of contaminant was obtained as 52, 74.7, 85.8, and 94.5% by BiVO4, 5 wt% Ag2S/BiVO4, 15 wt% Cu2S/Ag2S/BiVO4, and 15 wt% Cu2S/Ag2S/BiVO4@α-Al2O3 respectively.

اما سبک 4 کم ترین استفاده را دارد. در این جا مثالی از چکیده یک مقاله جالب در رشته روان شناسی با عنوان “ Unskilled and unaware of it: How diffi culties in recognizing one’s own incompetence lead to infl ated self-assessments ” را بررسی می کنیم.

سبک 4: مردم اغلب دیدگاه های کمی اغراق آمیزی نسبت به توان مندی هایشان در انواع حوزه های اجتماعی و فکری دارند. نویسندگان نشان می دهند که این دست بالاگرفتن  تا حدی به این دلیل اتفاق می افتد که افراد ناشی از دو مشکل هم زمان رنج می برند: آن ها نه تنها به نتیجه گیری های غلط می رسند و انتخاب های اشتباهی دارند، بلکه بی کفایتی شان نمی گذارد حتی این وضعیت را درک کنند. در 4 مطالعه، نویسندگان دریافتند که…

اما به طور کلی اگر ژورنال به شما اجازه استفاده از ضمیر “ما” را داد، باید خوشحال باشید چرا که مزایای زیر را دارد:

  • خوانش پذیری بهتری داشته و خواننده راحت تر مطالب شما را دنبال می کند.
  • مستقیم تر و پویاتر است.
  • تعداد کلمات کاهش پیدا کرده و معمولا جملات کوتاه تر می شوند.
  • و طبیعاتا برای شمای نویسنده هم نوشتن جملات با we خیلی راحت تر است.

پس نتیجه این شد که اگر اجازه استفاده از we و ضمیر ملکی آن یعنی our را داشتید، حتما از آن ها به جای جملات مجهول استفاده کنید.

مطالب مرتبط مفید

آکادمی ویرایش ایران

آکادمی ویرایش ایران از سال 1395 فعالیت حرفه ای خود را در زمینه ویرایش تخصصی مقالات علمی (ویرایش نیتیو)، ترجمه فارسی به انگلیسی حرفه ای مقالات برای ارسال به ژورنال های ISI و آموزش مقاله نویسی تخصصی و جامع آغاز کرد.

بدون نظر

پاسخگوی سوالات و نظرات شما هستیم

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •  

نظرات شما