با ما تماس بگیرید

0912 484 6329

ایمیل ما

editacdmy@gmail.com

زمان اقعال در مقدمه مقاله

زمان افعال در مقدمه مقاله

4400 Views

یکی از اشکالات رایجی که در زمان ویرایش مقاله می بینیم، زمان های اشتباه مقدمه در متن هست.

در رابطه با زمان افعال در مقدمه مقاله، حال ساده اکثرا برای شروع مقدمه استفاده می شود تا بستر و پیشینه کلی ماجرا را توصیف کنیم یعنی آن چه که تا امروز معلوم بوده.

S1. The physical process of fragmentation is relevant to several areas of science and technology.

S2. Persistence is an attribute valued by many.

در نوشتن مقدمه مقاله، ماضی نقلی برای نشان دادن رویکرد اتخاذ شده از گذشته تا بحال برای مشکل مورد نظر استفاده می شود.

S3. Because different physical phenomena are at work during the fragmentation of a solid body, it has mainly been studied from a statistical viewpoint [1–5]

S4. Persistence has most often been studied in terms of cultural differences.

اما در نوشتن ادبیات موضوع، زمان های مختلفی را می توانیم استفاده کنیم. (زمان افعال در نوشتن ادبیات موضوع یا مرور ادبیات(

در انتهای مقدمه، زمان حال را دوباره استفاده می کنیم تا بیان کنیم در بقیه مقاله چه کارهایی را انجام می دهیم.

S5. In this Letter, we explain this multiple failure process and point out a general mechanism of cascading failure in rods: a breaking event induces strong flexural waves which trigger other breakings, leading to an avalanche like process

S6. Because of these findings, I hypothesize that subjects with internal attribution styles (as measured by the APCSS), higher levels of perfectionism, and any form of feedback will show greater task persistence

در S5، نویسندگان از حال ساده برای گزارش یافته های خود استفاده کرده اند. البته همه نویسندگان از حال ساده در این موقعیت استفاده نمی کنند زیرا جاافتاده که (البته قانون نیست) وقتی نتایج خود را بیان می کنید، از ماضی استفاده باید استفاده کنید. در واقع حال ساده برای بیان مطالبی که تا الآن مورد پذیرش بوده ولی گذشته ساده برای گزارش نتایج شما که متفاوت از کارهای انجام شده هست.

در S6، نویسندگان از آینده ساده برای صحبت راجع به ادعا/نتیجه گیری ها استفاده کرده اند. آینده ساده بیشتر برای بیان اثبات فرضیات استفاده می شود و کاربرد خاصی در ارائه نتایج متقن ندارد.

حالا که زمان افعال درست را در مقدمه مقاله یاد گرفتید، توصیه می کنیم مطلب مرتبط دیگرآموزش مقاله نویسی یعنی روش نوشتن مقدمه مقاله را هم بخوانید.

مطالب مرتبط مفید

آکادمی ویرایش ایران

آکادمی ویرایش ایران از سال 1395 فعالیت حرفه ای خود را در زمینه ویرایش تخصصی مقالات علمی (ویرایش نیتیو)، ترجمه فارسی به انگلیسی حرفه ای مقالات برای ارسال به ژورنال های ISI و آموزش مقاله نویسی تخصصی و جامع آغاز کرد.

بدون نظر

پاسخگوی سوالات و نظرات شما هستیم

•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •  

نظرات شما